Donate

All donations will be split evenly between my chosen charities. Each charity works tirelessly to ensure Vietnamese children and young adults have access to quality education in a safe, fun environment. A wide range of support will also be provided to victims of human trafficking, with the aim of ending the existence of this terrible crime. Please click the ‘charities’ tab for further information about these amazing organisations by viewing their websites .

Tôi sẽ chia đều tất cả số tiền quyên góp được cho các tổ chức từ thiện mà tôi đã chọn. Mỗi tổ chức từ thiện này đang hoạt động không mệt mỏi để đảm bảo trẻ em và các thanh thiếu niên Việt Nam được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng trong một môi trường vui vẻ và an toàn. Các tổ chức này cũng giúp đỡ gia đình của các em theo nhiều cách khác nhau trong đó bao gồm cả việc chăm sóc sức khỏe. Vui lòng nhấp chuột vào vào mục ‘các tổ chức từ thiện’ để xem trang web của họ để biết thêm thông tin về các tổ chức tuyệt vời này.

If you are in Vietnam, you may need to use a VPN to access the gofundme link. Sometimes it is blocked 😦 let me know if you have issues. Thank you in advance!
Click on photo to donate!
Hãy nhấp chuột vào hình để quyên góp!

To keep me entertained on my solo adventure please nominate a song for me to add to my playlist by adding it as a comment on GoFundMe. Once you have donated I promise to listen to it, however awful it is!

Click on the Spotify log below add your song or email me and I can add it for you!

Để giúp tôi giải trí trong suốt hành trình phiêu lưu của mình, vui lòng giới thiệu cho tôi một bài hát để tôi thêm vào danh sách những bài hát mà tôi sẽ nghe trong suốt hành trình chạy solo của mình bằng cách thêm bài hát này vào phần bình luận trên GoFundMe. Một khi bạn đã quyên góp tiền, tôi hứa, dù bài hát có kinh khủng cỡ nào đi nữa, tôi sẽ nghe nó!

Hãy nhấp chuột vào logo bên dưới để thêm bài hát bạn muốn vào playlist của tôi nhé!