Charities

Friends for Street Children Since its establishment in 1984, Friends For Street Children Association (FFSC) has dreamed of being a companion of all displaced, homeless and disadvantaged children. Started with humble but continuous acts of Mr Tran Van Soi, FFSC founder, many loving supportive hands and generous hearts now join together to build up dreams and futures for children.

Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố – Với mong muốn là người bạn đồng hành của trẻ em lang thang đường phố, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi đã và đang tiếp tục tìm kiếm, chăm sóc và tạo điều kiện cho các em có cơ hội đến trường học tập, vui chơi giải trí.

Mỗi năm, các Trung Tâm Phát Huy đón nhận nhiều trẻ em cơ nhỡ lang thang, trẻ nhập cư ở các tỉnh đến học. Nơi đây, trẻ được giáo dục nâng cao nhận thức, phát triển những khả năng vốn có, được giáo dục kỹ năng sống để trẻ hòa nhập với cộng đồng xã hội.

_______________________________________________________

Thien Phuoc OrphanageThien Phuoc is a non-government organization, acting under the Catholic Committee of Ho Chi Minh City. It was established in 2001 to care for disabled children and disabled orphans. This residential centre provides healthcare, rehabilitation and education for children with Epilepsy, Cerebral Palsy and Down Syndrome.

thienphucblackandwhite

Thiên Phước – Thiên Phước là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Công giáo thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập vào năm 2001 để chăm sóc các trẻ khuyết tật và trẻ khuyết tật mồ côi. Trung tâm thực hiện chăm lo sức khỏe, phục hồi chức năng và giáo dục cho trẻ em bị động kinh, bại não và hội chứng Down.

_______________________________________________________

Green Bamboo Shelter – The Green Bamboo Warm Shelter is a shelter for homeless male children and drop-in centre for disadvantaged teenagers in Ho Chi Minh City. They give children a safe place and the opportunity to learn and transform their lives.

Portraits of the boys of the Green Bamboo Shelter, Mai Am Tre Xanh, in Saigon, Vietnam. (greenbambooshelter.org)

Mái Ấm Tre Xanh – ngôi nhà dành cho những trẻ trai có HCKK tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi mang đến cho trẻ em một nơi ở an toàn, cơ hội học tập và thay đổi cuộc sống. Mái ấm có những hoạt động giúp đỡ trẻ gồm hỗ trợ cho các em có nơi ăn, chỗ ở an toàn, chăm sóc sức khoẻ, học chữ, học nghề, tư vấn, vui chơi giải trí, tập huấn kỹ năng sống, và một môi trường sống ấm áp, an toàn và đầy tình yêu thương cho trẻ trai từ 8 đến 16 tuổi.

_______________________________________________________

Blue Dragon Children’s Foundation – Blue Dragon offers children and families in crisis the chance to turn their lives around, providing practical solutions to the daily problems that are keeping poverty alive.

Tổ Chức Trẻ Em Rồng XanhMục tiêu của tổ chức là đưa trẻ em thoát khỏi những cám dỗ của xã hội trở về với gia đình, giúp đỡ, tạo điều kiện học tập và việc làm cho các em. Không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ trẻ em ở Hà Nội, tổ chức còn đưa dự án, chương trình của mình đến một số tỉnh thành khác như: Huế, Hội An và Bắc Ninh. Sau hơn 10 năm hoạt động, thì Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đã hỗ trợ và làm thay đổi cuộc sống của hơn 68.000 trẻ em.

_______________________________________________________

• Blossom House Hanoi – The Blossom House for girls at Humanitarian Services for Children of Vietnam (HSCV) provides refuge to girls from abusive environments and/or living in abject poverty without stable family support. The girls are provided with holistic care that includes a space for healing, hope and a brighter future. This is accomplished through direct and indirect means; including nutritious meals, quality healthcare, education, love, attention and emotional support. When it is time for a girl to leave the home, she will have an education, job, wide range of life skills and the basic skills needed to live an independent life.